Nieuwsbrief mei 2015

 

Hallo schildersclubleden. Met de nieuwsbrief willen we de leden en andere belangstellenden op de hoogte brengen van de laatste nieuwtjes en mededelingen van- en voor de schildersclub.

Er zijn een aantal ontwikkelingen die we in deze nieuwsbrief aan jullie willen mededelen.

 

  • Zoals inmiddels bekend mag zijn is er tot vrijdag 3 juli in zorgcentrum Sonneburgh een expositie van leden van onze club. Er zijn 30 werken te zien van 11 leden. Dit is een teleurstellend laag aantal, maar mede veroorzaakt door het afwezig zijn van een aantal prominente leden wegens vakantie en ziekte. Toch een aanrader om eens te gaan kijken.

 

  • Onze buurvrouw kunstenares Sylvie Overheul heeft vanaf 17 april in Galerie Wind op het Noorder-eiland een expositie over haar werk. Zij heeft aangeboden om tijdens deze expositie in samenwerking met de galeriehoudster een workshop te organiseren voor de schildersclub waarin zij over haar werk verteld en aansluitend wat over schildertechnieken wil vertellen en vragen wil beantwoorden. De afspraak is inmiddels gemaakt en we gaan zondag 31 mei om 17.00u een bezoek brengen. De uitnodiging heb je inmiddels al ontvangen en er hebben zich ook al leden aangemeld om mee te gaan. Heb je dat nog niet gedaan, doe het alsnog als je mee wilt. De galerie is geopend van donderdag tot zondag van 12.u tot 18.00u.

 

  • En dan nu een aantal prettige berichten. Bij de ALV kondigden we aan dat we bezig zijn i.s.m. de cultuurscout van Feijenoord Roelof Kok subsidies te verkrijgen en we kunnen nu melden dat dat is gelukt. We hebben van het Delta Donatie Fonds een bedrag gehad om te gevelkachels te renoveren en dat is inmiddels gebeurd. We kunnen er dus weer een tijdje tegen, maar we gaan natuurlijk eerst de zomer in. We hebben ook nog in het kader van een door ons te organiseren Kunstenaarsproject 2015 een subsidie van de gemeente ontvangen om dat te realiseren. Het project houdt in dat we kunstenaars uit de regio uitnodigen om bij ons een presentatie te geven van hun werk met daaraan gekoppeld een workshop over een bepaald thema. Het is de bedoeling dat we die workshops op woensdagavond gaan organiseren met onze leden maar ook met andere belangstellenden. We gaan er zeker nog een voor de vakantie doen. Hou dus de mailbox en het whiteboard in de gaten voor nadere berichten.

En last but not least hebben we ook nog een subsidiebedrag ontvangen van de gemeente voor de exploitatie van de club. Dat is dus bedoeld voor de kosten die gemaakt worden voor huur, elektriciteit, verwarming maar ook voor de begeleiding en het organiseren van workshops. We hebben gemeend dat we eerst de begeleiding moeten uitbreiden. De rest van het jaar kan er dus iedere week worden begeleid. Dus alle maandagen, woensdagen en donderdagen is er, afhankelijk van de vakanties begeleiding. Jonathan zal dat op maandag en woensdag een uur doen, behalve bij de workshop modeltekenen op maandagavond, dan is hij er de hele avond. Hélène kan de open plekken in het schema ook invullen. Het nieuwe schema hangt op het bord en komt in je mailbox. Veel schilder- en tekenplezier.

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb