Jaarverslag 2013


Ik ga proberen de punten uit het verslag chronologisch te behandelen.

Traditioneel begonnen we het jaar weer met de nieuwjaarsreceptie op maandag 7 januari. Het met veel lampjes en kaarsjes versierde atelier was het decor voor een matig bezochte receptie, waar enige leden weer voor hapjes en drankjes hadden gezorgd. Ook Leo Pijn was er weer met zijn voortreffelijke wafels. De nieuwjaarsreceptie is altijd een leuke mogelijkheid om weer eens met verschillende leden van gedachten te wisselen. Het is alleen jammer dat het meestal dezelfde mensen zijn die komen. Rond elf uur werden de zaken opgeruimd en gingen we weer huiswaarts.

 

De vorig jaar al aangekondigde expositie in ’t Klooster werd gehouden van 7 mei tot 31 mei. De opening werd onder grote belangstelling verzorgd DG bestuurder Marit van Riet. Zo’n 16 leden hadden 36 werken ingeleverd. De expositie was een succes, maar heeft helaas niet geleid tot nieuwe leden. Het was alleen jammer dat er hoofdzakelijk werken te zien waren van de maandag- en woensdag groep. Later bleek waarom. Het bestuur was onaangenaam verrast toen bleek dat de dinsdaggroep een eigen expositie had georganiseerd in de Oranjehof, op eigen titel en zonder overleg.

 

Begin mei kregen we het verzoek om een workshop modeltekenen te organiseren voor een vrijgezellenfeest van een toekomstige bruid. Dit experiment zijn we aangegaan met succes. Met de inkomsten zijn na aftrek van de kosten enige artikelen aangeschaft zoals een nieuwe puntenslijper en presentatiekaarten.

 

Het 65 jarig bestaan werd 15 juni gevierd met een receptie in het atelier. Verschillende leden hadden werken ingeleverd voor een beperkte expositie in het atelier en in het gebouw. Het bestuur had gezorgd voor hapjes en drankjes. Helaas was de belangstelling zeer matig, ondanks uitgebreide publiciteit en uitnodigingen. We konden nog wel een aantal mini-schilderijtjes verkopen wat ten goede kwam aan de clubkas.

 

Een aantal leden hadden zich aangemeld voor het loggerfestival in Vlaardingen op 22 juni. Door het bar slechte weer hebben we het festival vroegtijdig moeten verlaten.

 

Via de nieuwsbrieven van juli en augustus werd het besluit medegedeeld om de begeleiding op donderdagmorgen te stoppen. Na veel commotie werd het besluit teruggedraaid en in beraad gehouden tot de volgende ALV.

 

1/2

 

Tijdens de Wereldhavendagen werden we gevraagd om bij het festival Mont Martre aan de Maas een aantal workshops schilderen te geven in het Hulstkampgebouw op het Noordereiland. Tijdens het twee dagen durende festival trokken de workshops veel belangstelling, maar er was slechts een deelnemer die een mini-schilderijtje heeft gemaakt, overigens wel van uitstekende kwaliteit. We hebben zelf wat mini-schilderijtjes gemaakt en verkocht. Ook de vergoeding die we van de organisatie kregen kwam ten goede aan de clubkas.

 

Naast dat we zelf een zestal workshops modeltekenen met model hebben georganiseerd met een wisselend aantal deelnemers kregen we medio september weer een aanvraag voor een workshop modeltekenen, ditmaal voor 36 meiden! Het was een hele organisatie om dat voor elkaar te krijgen maar het is toch gelukt en met veel succes. Na aftrek van de kosten is een aanzienlijk bedrag in de clubkas gestort. Met dank aan de inzet van model Arthur, begeleider Jonathan, Cobie (en mijzelf).

 

Ondanks deze extra inkomsten is de financiële situatie van de club nog steeds zorgelijk. Het aantal leden is stabiel maar veel te laag. We zullen ons moeten beraden om maatregelen te nemen de financiën op orde te krijgen. Ideaal zou natuurlijk zijn als het aantal leden substantieel zou toenemen maar dat is een utopie in deze moeilijke tijden. Toch wil ik ieder oproepen zijn of haar best te doen om de club te promoten en leden te werven.

Tenslotte wens ik ieder een creatief jaar met veel schilderplezier.

 

Henk J. Schouten, voorzitter

 

www.schilder-en-tekenclub-rotterdam.jouwweb.nl

www.schildersclubrotterdam@gmail.com

2/2 

Maak jouw eigen website met JouwWeb