Nieuwsbrief extra maart 2012


Nieuwsbrief Extra editie maart 2012

 

Via deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte brengen en houden van wetenswaardigheden en mededelingen over de schildersclub.

 

Jaarvergadering 6 maart 2012

 

De jaarlijkse algemene ledenvergadering is gehouden op dinsdag 6 maart.

De opkomst was teleurstellend, slechts vijf leden buiten het bestuur hadden zich gemeld. Of dat lag aan onduidelijkheid of omdat leden hun e-mail niet lezen is de vraag. In ieder geval hebben we met de aanwezige leden en het bestuur de vergadering gehouden en daar zijn een aantal beslissingen genomen. De volledige notulen van de vergadering volgen later. Hier een aantal punten:

 

Verhoging lidmaatschapsbijdrage

 

Gezien de financiële situatie van de club o.m. door het teruglopend ledental hebben we moeten besluiten om de lidmaatschapsbijdrage met € 10,00 te verhogen tot € 175,00. Dat is ook niet uitzonderlijk omdat in 2008 de laatste keer is verhoogd. Als je de lidmaatschapsbijdrage 2012 nog niet hebt betaald verwijzen we naar de alinea onder aan de pagina. Heb je wel al betaald dan graag de extra € 10,00 bijbetalen via hetzelfde nummer met vermelding : verhoging 2012.

 

“Vriend van de Schildersclub”

 

Er is een initiatief uitgewerkt om belangstellenden tegen de betaling van € 10,00 “vriend van de schildersclub” te laten worden. De leden worden daartoe aangemoedigd om familie, vrienden of kennissen kennis te laten maken met de schildersclub. In de bijlage vind je hierover meer informatie. Hier vind je ook informatie.  

 

Als u wilt reageren op deze nieuwsbrief of anderszins doe dat dan bij voorkeur via E-mail. Het adres is: schildersclubrotterdam@gmail.com

 

Kijk ook op de website: www.schilder-en-tekenclub-rotterdam.jouwweb.nl

 

Tot slot nog een oproep om de lidmaatschapsbijdrage voor 2012 te betalen.

Maak daartoe € 175,-. over op rekeningnummer:  374 3752 t.n.v.

Teken- en Schildersclub Rotterdam te Rotterdam. Met vermelding : lidmaatschapsbijdrage 2012.

Maak jouw eigen website met JouwWeb