Kamer van Koophandel Dossiernummer 40342824

Inschrijving 18 maart 1982, laatste statutenwijziging

Laatste mutatie 13 juni 2013