Nieuwsbrief december 2014

 

 

Via deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte brengen en houden van wetenswaardigheden en mededelingen over en van de Schilder- en Tekenclub Rotterdam.

 

Het is alweer een hele tijd geleden dat er een nieuwsbrief is verschenen, sterker nog, dit is de eerste dit jaar. De reden is dat er hoegenaamd geen nieuws was buiten de gebruikelijke aankondigen van workshop modeltekenen en incidentele berichtjes die via de E-mail zijn gecommuniceerd. Na de laatste ALV waar belangrijke beslissingen werden genomen is alles langzamerhand op z’n pootjes terecht gekomen en zijn we over gegaan tot de orde van de dag. Nu het einde van het jaar nadert toch maar een nieuwsbrief want er is nu wel wat te melden. Overigens is op de oproep die het bestuur heeft gedaan voor medewerking c.q inbreng voor de nieuwsbrief niet gereageerd zodat de nieuwsbrief een eenzijdig karakter heeft omdat er slechts een auteur is. De oproep blijft natuurlijk van kracht.

 

Voordat we gaan genieten van de komende feestdagen gaan we nog een keer modeltekenen op maandag 15 december 2014. We hebben wederom de medewerking kunnen krijgen van model Michelle en natuurlijk zal Jonathan de workshop begeleiden met adviezen en tips. Ga de uitdaging aan en doe een keer mee. Ook belangstellenden van buiten de club zijn zoals gewoonlijk welkom tegen een kleine vergoeding. Meer informatie op de bijlage.

 

In deze nieuwsbrief sluiten we het jaar af met de wens op een prettig, kunstzinnig en gezond nieuwjaar. Na de jaarwisseling gaan we dat ook nog persoonlijk doen tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie op maandag 5 januari 2015. Iedereen is welkom vanaf 19.30uur in het atelier. Voor de versiering van het atelier en de verzorging van de hartigheden en de drankjes zijn vrijwilligers welkom om te helpen.

 

Er komen weer mogelijkheden tot exposeren. Zorgcentrum Sonnenburgh in Charlois heeft belangstelling getoond. Nader bericht over inleveren, aantal, data etc. volgen. Hou dus de mailbox in de gaten en ga maar vast wat werk uitzoeken als je mee wilt doen. We zijn uitgenodigd in Overschie bij zorgcentrum De Hoogenban om ons werk te exposeren van 19 januari 2016 tot 12 april 2016. Dat is natuurlijk nog ver weg maar de afspraak is gemaakt omdat ze een jaar van tevoren plannen.

 

In tegenstelling tot vorig jaar waar we door omstandigheden de ALV eind van het jaar hebben gehouden hebben we nu toch weer besloten om de ALV in het voorjaar te houden en wel op dinsdag 17 februari 2015 om 20.00uur. De uitnodigingen met de agenda zullen tijdig worden gepubliceerd. De notulen van de vorige ALV staan op de site, maar zullen ook nog een keer via Email ter beschikking worden gesteld. Tijdens de ALV zullen ook een aantal papieren exemplaren aanwezig zijn. In verband met de kosten proberen we dat zoveel mogelijk te beperken. Financiële stukken worden niet openbaar gemaakt maar zijn ter inzage bij de ALV. Dit ter voorkoming van vragen.

 

Tot zover deze nieuwsbrief. Het bestuur wenst jullie prettige feestdagen en tot ziens bij de nieuwjaarsreceptie.

  

www.schilder-en-tekenclub-rotterdam.jouwweb.nl

www.schildersclubrotterdam@gmail.com