Nieuwsbrief december 2012

 

Via deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte brengen en houden van wetenswaardigheden en mededelingen over en van de Schilder- en Tekenclub “Rotterdam”

 

De donkere dagen voor Kerstmis kondigen met rasse schreden aan dat het jaar ten einde loopt. In deze nieuwsbrief kijken we even terug op het afgelopen jaar en werpen we ook een blik in de toekomst.

Allereerst een positief bericht. We kunnen terugkijken op de succesvolle open dag van 10 november.

Zo’n 30 mensen zijn ons atelier komen bezoeken en hebben de getoonde werken kunnen bewonderen. Omdat die zeer divers waren in onderwerp en techniek was er voor elk wat wils. Vooral de minischilderijtjes trokken zeer de belangstelling van het publiek. Verschillende leden hadden voor hapjes en drankjes gezorgd en echte taarten gebakken. Bijzonder positief is dat we ook nog een aantal nieuwe leden hebben mogen inschrijven en een van de bezoeksters bood spontaan aan om voor ons te poseren bij de workshop modeltekenen wat inmiddels 19 november is gerealiseerd. Kortom, een hele succesvolle dag waarna we om 5 uur voldaan huiswaarts keerden. Een foto impressie is te zien op de website: www.schilder-en-tekenclub-rotterdam.jouwweb.nl 

We beginnen het nieuwe jaar traditioneel met de nieuwjaarsreceptie en wel op Maandag 7 januari 2013

Om het atelier wat op te fleuren kan iedereen die zich daartoe geroepen voelt 2 werken naar keuze inleveren bij het atelier in de rest van deze maand of uiterlijk in de week voor 7 januari. Als je niet kan tijdens de openingstijden neem dan even contact op met het bestuur om een afspraak te maken.

 

Ook hangt er weer een lijstje op het bord waar je kan invullen wat je wil bijdragen aan de receptie. Dit ter voorkoming dat er veel van dezelfde dingen komen en we later zitten met een overschot. We zullen Leo Pijn weer vragen om van die lekkere wafels te bakken maar keukenprins(ess)en die van die heerlijke appeltaarten bakken zijn natuurlijk altijd welkom. Tot ziens op de nieuwjaarsreceptie !!

Vandaag is een afspraak gemaakt met Rob Schenk van “Het Klooster”, Afrikaanderplein, voor een expositie van onze werken van 6 mei 2013 tot 31 mei 2013 . Rob was de beheerder van “Het Kopblok” waar we vorig jaar hebben geëxposeerd. Hij is nu de artistiek beheerder bij “Het Klooster”. Begin volgend jaar komen we hier op terug, maar dan kunnen jullie je vast voorbereiden. Het zou mooi zijn als mensen die nog nooit hebben geëxposeerd dit ook eens zouden proberen. Dus trek de stoute schoenen aan en doe mee.

 

Na alle goede berichten nu een wat somberder geluid. De financiële situatie van de club is nog steeds zorgelijk. We hebben op onze reserves flink moeten interen. We hebben gelukkig nog geen tekort maar de situatie leidt ertoe dat we toch nog wat maatregelen moeten nemen. We gaan die natuurlijk bij de komende jaarvergadering bespreken, maar met name bij de begeleiding hebben we nu al een besluit genomen omdat het nieuwe rooster al start na de nieuwjaarsreceptie. Het bestuur heeft besloten dat we de begeleiding zoals vorig jaar al was afgesproken weer om de week gaan doen. Het streven is om het totaal van de begeleidingen per groep, per jaar gelijk te gaan stellen. Dat is ook eerlijker tot de groepen onderling. Afwijkingen van de regel om de week zijn natuurlijk in overleg met het bestuur bespreekbaar. Het rooster wordt spoedig samengesteld en op het bord geplaatst.

 

Het bestuur wenst u allen prettige feestdagen en een gelukkig en creatief 2013.

 

Als u wilt reageren op deze nieuwsbrief of anderszins doe dat dan bij voorkeur via E-mail.

-        Het adres is:                schildersclubrotterdam@gmail.com

-        Kijk ook op de website: www.schilder-en-tekenclub-rotterdam.jouwweb.nl

-        Tot slot nog een oproep om de lidmaatschap bijdrage voor 2013 te betalen.

Maak daartoe € 175,-. over op rekeningnummer:  ING 374 3752 t.n.v. 

 

Schilder- en tekenclub Rotterdam te Rotterdam. (deelbetaling in overleg mogelijk)