Nieuwsbrief december 2013

Via deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte brengen en houden van wetenswaardigheden en mededelingen over en van de Schilder- en Tekenclub “Rotterdam”

Deze nieuwsbrief staat grotendeels in het teken van de komende Algemene ledenvergadering (ALV), welke wordt gehouden in het atelier op 

dinsdag 17 december 2013, aanvang 20.00uur.

 Waarom de ALV in december en niet, zoals gebruikelijk begin volgend jaar? De reden daarvan is dat als er besluiten worden genomen bij de ALV over b.v. de indeling van de roosters en de hoogte van de ledenbijdrage deze meestal ingaan per 1 januari van het volgende jaar en dan met terugwerkende kracht alsnog moeten worden betaald. Het lijkt het bestuur dus handiger om in het vervolg de ALV aan het einde van het jaar te houden. Het enige minpuntje zou kunnen zijn dat het jaar nog niet volledig financieel kan worden afgesloten maar daar komt wel een oplossing voor.

 

Bij deze nieuwsbrief zijn als bijlage de agenda van de ALV alsmede het jaarverslag van 2013 en de notulen van de ALV van 6 maart 2012. Deze laatste staan ook op de website.

 

Het bestuur roept hierbij alle leden op om de ALV bij te wonen teneinde zijn of haar bijdrage te leveren aan de discussie over het beleid voor het komende jaar.

 

Voordat we gaan genieten van de komende feestdagen gaan we nog een keer

modeltekenen op maandag 16 december

We hebben de medewerking kunnen krijgen van model Dirk en natuurlijk zal Jonathan de workshop begeleiden met adviezen en tips. Ga de uitdaging aan en doe een keer mee. Ook belangstellenden van buiten de club zijn zoals gewoonlijk welkom tegen een kleine vergoeding. Meer informatie op de bijlage.

In deze laatste nieuwsbrief van 2013 sluiten we het jaar af met de wens op een prettig, kunstzinnig en gezond nieuwjaar. Na de jaarwisseling gaan we dat ook nog persoonlijk doen tijdens de traditionele

nieuwjaarsreceptie op maandag 6 januari 2014

Iedereen is welkom vanaf 19.30uur in het atelier. Voor de versiering van het atelier en de verzorging van de hartigheden en de drankjes zijn vrijwilligers welkom om te helpen.

 

Maar eerst dus de ALV dinsdag 17 december 2013 aanvang 20.00uur.

 

www.schilder-en-tekenclub-rotterdam.jouwweb.nl

Maak jouw eigen website met JouwWeb