Nieuwsbrief Extra Editie juli 2013

 

Hallo schildersclubleden. Met deze nieuwsbrief willen we jullie weer op de hoogte brengen van de laatste nieuwtjes en mededelingen van en voor de club.


Deze extra editie van de nieuwsbrief kijken we eerst even terug naar de activiteiten van afgelopen maand. Eerst was daar het 65 jarig jubileum. Dat hebben we bescheiden met een receptie en een expositie van ons werk op zaterdag 15 juni gevierd. Helaas waren er, ondanks de uitgebreide publiciteit nauwelijks belangstellenden van buiten de club. Of dat aan een braderie elders of het zomercarnaval lag kunnen we alleen maar naar gissen. Feit is dat er alleen van de maandaggroep en een paar van de dinsdag leden aanwezig waren. We hoeven ons zelf niets te verwijten want we hebben er tijdig alles aan gedaan. Bij deze alle leden die hebben bijgedragen aan de viering van het jubileum bedankt.


Het tweede activiteit waar zo’n 8 leden aan hebben meegedaan was het Loggerfestival op 22 juni in Vlaardingen. Door het slechte weer is dat helemaal in het water gevallen. Om half 2 gingen we teleurgesteld naar huis. Volgende keer hopelijk beter weer.


Het volgende bericht is van ernstiger aard. De financiële situatie van de club is door het steeds minder aantal leden dusdanig problematisch dat het voortbestaan van de club op het spel staat als we geen maatregelen nemen. Wederom gaat er bezuinigd worden op de begeleiding. Het bestuur heeft geconstateerd dat de bezetting op de dondermorgen van het atelier minimaal is, zeker tijdens de afwezigheid van de begeleiding. Daarentegen zijn er verschillende leden naar de woensdag of dinsdagmiddag verhuisd waar wel behoefte is aan begeleiding. We hebben dan ook besloten om de begeleiding op donderdagmorgen te stoppen. Het atelier blijft vooralsnog wel open, maar als wij constateren dat er bijna of geen gebruik van wordt gemaakt sluiten we het atelier.


Wij bieden de leden die nu op donderdagmorgen gebruik maken van het atelier de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de dinsdagmiddaggroep of de woensdaggroep. Op woensdag zal begeleider Jonathan van half 2 tot half 4 om de week in het atelier aanwezig zijn om leden die daar behoefte aan hebben te adviseren en te begeleiden. De begeleiding op de dinsdagmiddag blijft, ook om de week, worden gedaan door Hélène van Beelen. Met deze maatregelen hopen we de continuïteit van de schildersclub te waarborgen. Overigens zijn volgens de huisregels alle leden op alle tijden dat het atelier open is welkom om te komen werken. Aanwezigheid van begeleiding is echter afhankelijk van het rooster.