Jaarverslag 2014

Chronologisch is het jaarverslag als volgt: De aanvang is nauwelijks verschillend met vorig jaar dus begonnen we het jaar weer met de nieuwjaarsreceptie op maandag 6 januari. Het met de nieuwe LED kerstverlichting en waxine lichtjes versierde atelier was het decor voor een matig bezochte receptie, waar meerdere leden weer voor heerlijke hapjes en drankjes hadden gezorgd. Enige leden hadden met hun werk ook voor een kleine expositie gezorgd. De nieuwjaarsreceptie is altijd een leuke mogelijkheid om weer eens met verschillende leden van gedachten te wisselen. Het is alleen jammer dat het meestal dezelfde mensen zijn die komen. Rond elf uur werden de zaken opgeruimd en gingen we weer huiswaarts. Met dank voor de inzet van iedereen.

Dit jaar hadden we niet de mogelijkheid om met de club te exposeren. Wel hebben sommige leden individueel geëxposeerd. Ik noem daarbij Marinus Lourense die een succesvolle expositie had in winkelcentrum Nesselande en Martha van Roon in Vlaardingen.

We hebben met een kleine groep kunnen meedoen aan een aantal manifestaties. In maart waren we bij de de Orgelproms in de Laurenskerk en in mei in Middelharnis waar we aan de Meneerse Havendagen hebben meegewerkt. Dit was goed voor de promotie van de club maar heeft helaas niet tot nieuwe leden geleid.

In januari hadden we een sleutelincident waarbij ons lid Joris Valster zich had ingesloten in het atelier. Om zich te bevrijden had hij het slot en de deur geforceerd. Gelukkig hebben we het met minimale kosten op kunnen lossen.  

Naast dat we zelf een zevental workshops modeltekenen hebben georganiseerd met wisselend succes kregen we medio mei weer een verzoek om een workshop modeltekenen te organiseren voor een vrijgezellenfeest van een toekomstige bruid. Dit experiment zijn we wederom aangegaan en met succes. Het was slechts een groep van 7 personen dus de inkomsten waren niet spectaculair. Na aftrek van de kosten is de rest op de rekening van de club overgemaakt. Er zijn ook nog wat inkomsten geweest door de samenwerking met Silvie Overheul die enige malen van ons atelier gebruik heeft gemaakt.

De communicatie is dit jaar via de Email en de website gegaan. Deze bestond uit mededelingen en aankondigingen van workshops. De website functioneert goed en vele leden hebben in de galerij werk op de site geplaatst. Er was niet genoeg nieuws om periodiek een nieuwsbrief te produceren. Alleen in december hebben we zoals bekend een nieuwsbrief gemaakt i.v.m. de komende feestdagen en de aankondiging van de ALV.

1/2

De tijdens de ALV van 17 december 2013 genomen beslissing over het stoppen van de begeleiding op donderdagmorgen heeft na overleg geleid tot het stoppen van de begeleiding op dinsdagmiddag en het samenvoegen van de dinsdag- met de donderdaggroep. De begeleiding wordt nu op donderdagmorgen gegeven. Het heeft, in tegenstelling tot wat werd gevreesd vrijwel niet tot ledenverlies geleid.

We zijn nu ook, op veler verzoek, begonnen met begeleiding om de week op woensdag door Jonathan. Hij heeft zijn begeleidingsuren verdeeld over de maandag en de woensdag tot grote tevredenheid van de woensdaggroep.

Zoals bij het financiële overzicht zal blijken is de financiële situatie van de club nog steeds zorgelijk. Door verschillende oorzaken zijn er weer een aantal leden vertrokken en slecht een paar bij gekomen. Het aantal leden is vrijwel stabiel maar veel te laag. We zullen ons wederom moeten beraden om maatregelen te nemen de financiën op orde te krijgen. We hebben contact met de cultuurscout van Feijenoord die ons heeft gewezen op mogelijkheden voor subsidies maar daarvan is nog niets concreet. Ideaal zou natuurlijk zijn als het aantal leden substantieel zou toenemen maar dat is een utopie in deze moeilijke tijden. Toch wil ik ieder oproepen zijn of haar best te doen om de club te promoten en leden te werven.

Tenslotte wens ik ieder een creatief jaar met veel schilderplezier.

Henk J. Schouten, voorzitter

2/2

Maak jouw eigen website met JouwWeb