Nieuwsbrief december 2015

 

Hallo schildersclubleden. Met de nieuwsbrief willen we de leden en andere belangstellenden op de hoogte brengen van de laatste nieuwtjes en mededelingen van- en voor de schildersclub.

 

Het jaar spoed zich teneinde dus is het weer tijd voor wat mededelingen middels deze nieuwsbrief. Ik maak er geen jaaroverzicht van maar ik wil toch wel mededelen dat we een succesvol jaar achter de rug hebben. Door de verschillende subsidies die we mede met hulp van cultuurscout Roelof Kok van Feijenoord hebben ontvangen konden we de kachels laten reviseren, hebben we het Kunstenaarsproject 2015 uitgevoerd en de begeleiding uit kunnen breiden. Of we dat kunnen handhaven hangt in grote mate af of we ook het volgende jaar weer subsidies kunnen realiseren.

Verleden jaar zijn er al afspraken gemaakt voor een expositie in zorgcentrum den Hoogenban in Overschie. We zijn uitgenodigd om te exposeren van 19 januari 2016 tot 3 maart 2016. We gaan na de jaarwisseling de expositie organiseren. Hier vast de voorwaarden om mee te kunnen doen.

 

Alle leden van de club worden uitgenodigd om 2 grote of 3 kleine werken ter beschikking te stellen. De voorkeur is ingelijst. De werken moeten voorzien zijn van degelijke ophangmogelijkheden, dus haken of ogen met een ijzerdraadje. Bij voorkeur tegen beschadiging inpakken in bubbeltjesplastic en/of degelijke plastic tassen. In de kast in het atelier is ook nog wat inpakmateriaal te vinden. Voorzie het werk van een label met daarop vermeld je naam, de titel, de techniek, de afmetingen, je E-mail adres en de verkoopprijs. De werken mogen niet ethisch aanstootgevend zijn, dus geen specifieke naakten of religie. De deadline voor het inleveren is vrijdag 15 januari 2016, eventueel maandag 18 januari is ook nog een mogelijkheid maar dan moeten wel van tevoren de gegevens bekend zijn omdat de kaartjes moeten worden gemaakt. Doe mee en lever je werk tijdig in.

 

We hebben ook al een afspraak voor een volgende expositie in zorgcentrum Sonneburgh aan het eind van het jaar maar dat komt wel in een volgende nieuwsbrief.

 

Zoals gezegd spoed het jaar zich teneinde en gaan we Kerstfeest en Nieuwjaar vieren. Traditioneel gaan we dat ook weer doen met de Nieuwjaarsreceptie in het atelier en wel op Maandag 4 januari 2016 vanaf 19.30uur.

 

’s Middags vanaf 2 uur ga ik het atelier versieren. Als er mensen zijn die zich geroepen voelen om te helpen…….Hapjes en drankjes zijn ook welkom maar overleg met elkaar zodat er geen overdaad ontstaat en er meer van hetzelfde is.

 

Wij wensen iedereen prettige feestdagen en de beste wensen voor het nieuwe jaar met veel schilderplezier. Graag tot ziens op de Nieuwjaarsreceptie in het atelier. Oranjeboomstraat 109, 3071 SC Rotterdam, 1e etage, 3e bel van onderen.

  

www.schilder-en-tekenclub-rotterdam.jouwweb.nl

www.schildersclubrotterdam@gmail.com

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb