Jaarverslag 2012 van de Schilder- en Tekenclub “Rotterdam”

 

We begonnen het jaar met de traditionele nieuwjaarsreceptie op maandag 7 januari. Vele leden hadden weer een bijdrage geleverd voor de hapjes en de drankjes en Leo Pijn heeft ons weer laten smullen van zijn heerlijke wafels. Het atelier was opgefleurd met recent schilderwerk van leden en door de inspanning van ondergetekende en Rinus om het atelier van diverse spotjes te voorzien gecombineerd met de kerstverlichting was er een gezellige sfeer. De opkomst was redelijk en de aanwezigen hebben zich prima geamuseerd. Het is altijd weer een mogelijkheid om andere leden tegen te komen en van gedachten te wisselen. Gezamenlijk werden de zaken weer opgeruimd en tegen elven ging men weer huiswaarts.

 

Het 2 jaar geleden gekozen bestuur heeft aardig zijn draai gevonden. Beleid werd in kleine, korte vergaderingen vastgesteld en de taken verdeeld. De communicatie tussen het bestuur en de leden ging in belangrijke mate via E-mail. De communicatie via de nieuwsbrief functioneerde naar verwachting. Minpunt was de ziekte van Ada, een van de bestuursleden. Zij werd tijdelijk vervangen door Henk Brummelink.

 

We hebben een aantal workshops georganiseerd onder leiding van begeleider Jonathan Adelmund. Een aantal keer met model. De workshops werden redelijk goed bezocht. Het wil alleen niet zo lukken om mensen van buiten de club aan te trekken, ondanks reclame via buurthuizen en bibliotheken. Blijft punt van aandacht.

 

In september hebben een aantal leden meegedaan aan de kunstmarkt in

“Het Gemaal” in het kader van de Kunstroute Zuid. De bezoekersaantallen waren ook niet denderend, maar voor de betreffende leden wel weer een ervaring.

 

Een aantal leden hebben ook geëxposeerd bij “van Wanten” op Katendrecht. De respons was ook daar niet groot. Het heeft niet geleid tot meer leden of belangstellenden. De experimenten zijn dan ook gestopt.

 

November organiseerden we weer de Opendag. Dat was een succes. Zo’n 30 mensen van binnen en buiten de club hebben ons atelier bezocht. Het heeft zelfs geleid tot een aantal nieuwe leden en een model voor de workshops. Er was weer genoeg te smikkelen en te smullen en iedereen heeft zich prima vermaakt. Vooral de mini-schilderijtjes voor de vriendenclub trokken veel belangstelling. Na een dag hard werken ging iedereen om 5 uur voldaan naar huis.

 

Na deze succesvolle berichten toch nog een minder gunstig bericht. Dat betreft het teruglopend ledental. Wat zich in 2010 en 2011 al inzette heeft zich in 2012 voortgezet. Elk jaar zien we dat een aantal leden om verschillende redenen hun lidmaatschap heeft opgezegd. Nieuwe leden komen er nauwelijks bij zodat het ledental nu stabiel is, maar toch te weinig om de club goed te laten functioneren.

Omdat de financiële positie van de club in gevaar dreigde te komen hebben we de in 2011 ingevoerde beperking van de begeleiding ook in 2012 moeten toepassen. De roosters zijn in overleg met de leden aangepast en we zijn daar nu wel aan gewend. We moeten kijken of dat voldoende is om de financiën op orde te houden. . Het belangrijkste is natuurlijk om nieuwe leden bij de club te krijgen. We realiseren ons dat dat in deze moeilijke tijden een grote opgave is, maar we doen toch een dringend beroep op iedereen om zijn of haar uiterste best te doen het ledental weer op orde te krijgen. Tot slot wens ik iedereen veel creativiteit en schilderplezier.


Henk J. Schouten, voorzitter