Nieuwsbrief augustus 2013

 

Hallo schildersclubleden. Met deze nieuwsbrief willen we jullie weer op de hoogte brengen van de laatste nieuwtjes en mededelingen van en voor de club.

 

 

In de Extra Editie Nieuwsbrief van juni 2013 kondigden we aan dat, in verband met de zeer geringe bezetting op de donderdagmorgen en dan met name tijdens de vakanties van de begeleiding van Hélène van Beelen, we een andere weg moesten inslaan en de begeleiding per 1 september zouden stoppen. We meenden er goed aan te doen de mensen een alternatief te bieden door zich aan te sluiten bij een van de andere groepen en daartegenover begeleiding in te voeren op woensdag, die wel veel beter wordt bezocht en waar behoefte is aan begeleiding. Dat besluit heeft nogal wat commotie veroorzaakt waarvan we de omvang toch niet goed hadden ingeschat. Er werd zelfs d.m.v van een handtekeningenactie een extra ledenvergadering gevraagd. Hélène heeft op een brief die we 1 juli aangetekend naar haar hadden verzonden pas na een maand geantwoord, waarin zij aangaf perplex te staan van ons besluit. Zij gaf ook aan de ledenvergadering te willen maar tevens dat ze dan niet aanwezig zou zijn i.v.m. haar vakantie. Dat vinden wij geen goede gang van zaken, temeer omdat het juist over haar groep en begeleiding gaat.

 

Een en ander heeft ons doen besluiten om de aangekondigde maatregel vooralsnog op te schorten. De begeleiding op donderdag blijft voorlopig bestaan en er komt (nog) geen begeleiding op de woensdag. Daartoe vervalt ook de noodzaak van een ledenvergadering, die we dus nu niet gaan organiseren. Maar de zaak komt zeker bij de volgende Algemene Leden Vergadering (ALV) aan de orde. Met het huidige ledental van 36 is het financieel niet vol te houden. Er zal in de kosten moeten worden gesneden of er zal een drastische verhoging van de lidmaatschaps bijdrage moeten worden ingevoerd.

 

Tot nu werd de ALV altijd in het voorjaar, in februari of maart gehouden. Dat gaan we veranderen. We gaan de ALV aan het eind van het jaar houden. Dat is ook praktischer omdat dan het beleid voor het volgende jaar kan worden vastgesteld en per 1 januari van dat jaar kan worden ingevoerd. Hou dus de mail in de gaten want de agenda en de verslagen worden ruim voor de ALV verstuurd.

 

Nu wat vrolijker zaken. De schildersclub is door de publicaties via internet en de media aardig in de belangstelling van de buitenwereld gekomen. We worden gevraagd om zaken te organiseren of aan festivals of andere activiteiten mee te doen.

1/2

 

Zo zijn we gevraagd om tijdens de Wereldhavendagen op 7 en 8 september workshops te geven in het Hulstkampgebouw op het Noordereiland. Een aantal van ons gaan dat doen, maar als je je geroepen voelt om mee te helpen meld je dan bij het bestuur. Ook kregen we het verzoek om tijdelijk schilderijen ter beschikking te stellen voor een dokterscentrum in de Afrikaanderwijk. En last but not least zijn we ook benaderd door het Kopblok, waar we een aantal malen hebben geëxposeerd,  om ook daar een aantal workshops schilderen te geven. Ook hiervoor geldt: wil je meedoen meldt je bij het bestuur. Het is heel leuk om te doen en bovendien: Vele handen maken licht werk. Het laatste verzoekje is om te komen schilderen tijdens een Franse dag op het prestigieuze Kasteel van Rhoon. Dat is wel heel kort dag want dat is al aanstaande weekend. Maar wel een hele eer!!

We zijn ook geïnformeerd en gevraagd om mee te doen met de Kunstmarkt in Ijsselmonde. Als er meer over bekend is zullen we jullie daarover berichten.

Een aantal leden doen ook mee aan de Kunstmarkt in Capelle a/d Ijssel.

 

We hebben ons ook weer gemeld bij de Rotterdampas. In het wintermagazine 2013/2014 komt een vermelding waarbij nieuwe aanmelders eenmalig korting op een kwartaallidmaatschap krijgen. En bij jaaraanmeldingen vervalt het inschrijfgeld.

Hopelijk zal dat leiden tot nieuwe leden, want dat is hard nodig.

 

Zoals je ziet timmert de schildersclub aardig aan de weg. Dat we hier allemaal aan mee doen is natuurlijk om nog meer bekendheid te geven aan de schildersclub en dat moet uiteindelijk leiden tot meer leden zodat we weer een actieve gezonde club zijn zonder financiële zorgen en we plezierig kunnen werken aan onze hobby.

 

Heb je opmerkingen, bijdragen of suggestie ’s voor de nieuwsbrief, aarzel dan niet en neem contact op met het bestuur via mail of anderszins. Wil je foto ’s plaatsen op de website in de Gallery dan geldt hetzelfde. Voor het laatste nieuws kijk in je mailbox en op de website en je kan ons ook volgen op Facebook (Ja, ja, we gaan met de tijd mee) We wensen je veel schilderplezier.

 

E-mail: schildersclubrotterdam@gmail.com

website: www.schilder-en-tekenclub-rotterdam.jouwweb.nl

2/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb