Atelier: Oranjeboomstraat 109, 3071 SC Rotterdam

 

Jaarverslag 2016

 

Maandag 8 januari begonnen we het jaar zoals gebruikelijk weer met de nieuwjaarsreceptie. Ondanks persoonlijke problemen is het toch gelukt om het atelier te versieren met kerstverlichting en waxine lichtjes. Met dank aan Anette. De receptie werd bezocht door zo’n 15 personen, waar enige leden weer voor heerlijke hapjes en drankjes hadden gezorgd. Er was ook weer werk van leden te zien in een kleine expositie. De nieuwjaarsreceptie is altijd een leuke mogelijkheid om weer eens met verschillende leden van gedachten te wisselen. Rond half elf werden de zaken opgeruimd en gingen we weer huiswaarts. Met dank voor de inzet van iedereen.

 

Begin dit jaar werden we benaderd door Nico Kervesee, de coördinator van de SKVR en de kunstdivisie. Dit heeft geresulteerd in een expositie in LCC ’t Klooster aan het Afrikaanderplein van 13 september tot 7 november. Zorgcentrum Sonneburgh aan de Groene Kruisweg heeft ons ook weer gevraagd om te exposeren. De expositie is gestart 8 december en is tot 13 maart 2017. Bij beide exposities hebben 15 leden 40 schilderijen en tekeningen geëxposeerd. Daarnaast hebben sommige leden individueel geëxposeerd. Dit was goed voor de promotie van de club maar heeft helaas niet tot nieuwe leden geleid.

 

We hebben een zevental workshops modeltekenen georganiseerd met wisselend succes. Het is nog steeds moeilijk om belangstelling van buiten te krijgen ondanks publicatie op de sites van de huis-aan-huiskranten en de sociale media. Van belang was de medewerking van modellen Michelle en Douwe die ons uitstekend hebben geholpen en de professionele begeleiding van Jonathan.

 

Het is ons, met medewerking van cultuurscout van Feijenoord Roelof Kok wederom    gelukt om een aantal subsidies te verkrijgen. Van de kunstafdeling van de gemeente Rotterdam een subsidie om de exploitatiekosten van de club te financieren. Daardoor konden we de begeleiding continueren zodat de leden die dat op prijs stelden allen begeleiding konden krijgen op alle openingstijden van het atelier.

 

Een tweede subsidie kregen we eveneens van de gemeente Rotterdam voor de financiering van een door mij vorig jaar ontwikkeld Kunstenaarsproject. Een aantal kunstenaars hebben een presentatie van hun werk gegeven gevolgd door een workshop. Als kunstenaars hebben opgetreden Jonathan Adelmund, Willem Bijl en Sylvie Overheul. We konden daarbij gebruik maken van computers en een beamer met scherm. Inmiddels zijn 6 projecten gerealiseerd en het project loopt door tot de zomervakantie 2017. De belangstelling in de club is groot en dus ook het aantal deelnemers. Deelneming van buiten de club mag nog wel iets beter. Voor het nieuwe jaar gaan we weer proberen subsidies te verkrijgen o.a. met een nieuw project. De eerste stappen zijn al gezet.

1/2

Begin dit jaar werden we gevraagd om een schildercursus voor buurtbewoners te verzorgen in de peperlink op Feijenoord. De 10 sessies op maandagmiddag zijn inmiddels voltooid onder leiding van Jonathan en mijzelf. Na aftrek van de kosten is een leuk bedrag op de rekening van de schildersclub overgemaakt.

 

Ook dit jaar hebben we weer een commerciële workshop verzorgd voor een vrijgezellenparty. Ook hier heeft de club van geprofiteerd. Daarnaast hebben we ons atelier een paar keer ter beschikking gesteld voor bevriende kunstenaars.

 

De communicatie is ook dit jaar via de Email, de website en het whiteboard gegaan. Deze bestond uit mededelingen en aankondigingen van workshops. De website functioneert goed en vele leden hebben in de galerij werk op de site geplaatst. Er was niet genoeg nieuws om periodiek een nieuwsbrief te produceren. Alleen in mei en december hebben we zoals bekend een nieuwsbrief gemaakt i.v.m. de komende feestdagen en de aankondiging van de ALV.

 

Zoals al eerder gemeld hebben we de begeleiding na het toekennen van de exploitatiesubsidie belangrijk uit kunnen breiden zodat ieder die daar behoefte aan heeft  begeleiding kan krijgen. Daarbij moet worden opgemerkt dat Jonathan de 2 uur begeleiding op maandag heeft opgesplitst in 1 uur op maandag en 1 uur op woensdag. Daardoor kon ook op woensdag begeleiding worden gerealiseerd, tot grote tevredenheid van de deelnemers. Met dank aan Jonathan. Hélène begeleidt zoals gebruikelijk 2 uur op donderdagmorgen.

Of we de begeleiding op dit niveau kunnen continueren is afhankelijk van het resultaat van de subsidieaanvragen. Vooralsnog geldt het begeleidingsschema tot de zomervakantie 2017.

 

Zoals bij het financiële overzicht zal blijken is de financiële situatie van de club nog steeds zorgelijk. Weliswaar hebben we door de subsidies wat meer lucht gekregen maar door verschillende oorzaken zijn er weer een aantal leden vertrokken en slecht een paar bij gekomen. Het aantal leden is met 30 vrijwel stabiel maar veel te laag. Ideaal zou natuurlijk zijn als het aantal leden substantieel zou toenemen maar dat is een utopie in deze moeilijke tijden. Toch wil ik ieder oproepen zijn of haar best te doen om de club te promoten en leden te werven.

 

Tenslotte wens ik ieder een creatief jaar met veel schilderplezier.

 Henk J. Schouten, voorzitter

 www.schilder-en-tekenclub-rotterdam.jouwweb.nl

www.schildersclubrotterdam@gmail.com

 

2/2