Jaarverslag 2011 van de Schilder- en Tekenclub “Rotterdam”

 

We begonnen het jaar met de traditionele nieuwjaarsreceptie op maandag 10 januari. Vele leden hadden weer een bijdrage geleverd voor de hapjes en de drankjes en Leo Pijn heeft ons weer laten smullen van zijn heerlijke wafels. Het atelier was opgefleurd met recent schilderwerk van leden en de kerstverlichting completeerde de sfeer. Ondanks dat de opkomst niet groot was hebben de aanwezigen zich prima geamuseerd. Het is altijd weer een mogelijkheid om andere leden tegen te komen en van gedachten te wisselen. Tegen elven ging men weer huiswaarts.

 

Het verleden jaar gekozen nieuwe bestuur heeft aardig zijn draai gevonden. Beleid werd in kleine, korte vergaderingen vastgesteld en de taken verdeeld. De communicatie tussen het bestuur en de leden ging in belangrijke mate via E-mail. De introductie in 2010 van de nieuwsbrief was daarbij een goed idee.

 

We hebben een aantal workshops georganiseerd onder leiding van begeleider Jonathan Adelmund. Eenmaal een aquarel-workshop en driemaal met model. De workshops werden goed bezocht. Het wil alleen niet zo lukken om mensen van buiten de club aan te trekken, ondanks reclame via buurthuizen en bibliotheken.

 

In augustus hebben we weer meegedaan aan de cursusmarkt in de bibliotheek. De presentatie was d.m.v. een diapresentatie op de computer en de inrichting van de kraam met werk van leden. Ondanks dat er wel aardig wat belangstelling was van het winkelend publiek heeft dat niet geleid tot nieuwe leden.

 

In september hebben een aantal leden ook weer meegedaan aan de kunstmarkt in Kralingen. Leuke markt maar helaas ook geen nieuwe leden en niets verkocht.

 

Om ons werk aan het publiek te tonen hebben we wederom een expositie kunnen organiseren in het Kopblok aan de Riederlaan. Na een hectische voorbereiding met veel misverstanden kon 31 oktober de expositie worden geopend. We hadden de Vreewijkse volkszanger Kees Korbijn gevraagd de opening op te luisteren met zijn liedjes. De belangstelling, ook van eigen leden, was teleurstellend. De expositie zelf was wel een succes. Zo’n zestien leden hebben dertig werken geëxposeerd.

 

Na deze succesvolle berichten toch nog een teleurstellend bericht. Dat betreft het teruglopend ledental. Wat zich in 2010 al inzette heeft zich in 2011 voortgezet. Nadat beleidster Hélène van Beelen november 2010 aankondigde met de begeleiding op dinsdagavond te stoppen i.v.m. gebrek aan belangstelling hebben de leden die op die dag kwamen hun lidmaatschap opgezegd. Daarna hebben nog een aantal leden om verschillende redenen hun lidmaatschap opgezegd zodat de teller nu op 32 staat.

Daardoor dreigde de financiële positie van de club in gevaar te komen en hebben we in een buitengewone ledenvergadering van 7 november maatregelen moeten nemen om de kosten te verminderen. Daartoe is het aantal begeleidingsuren van met name begeleidster Hélène van Beelen verminderd. In samenspraak met haar en de leden is het rooster aangepast. We moeten kijken of dat voldoende is om de financiën op orde te krijgen. Het belangrijkste is natuurlijk om nieuwe leden bij de club te krijgen. We realiseren ons dat dat in deze moeilijke tijden een grote opgave is, maar we doen toch een dringend beroep op iedereen om zijn of haar uiterste best te doen het ledental weer op orde te krijgen. Waar zijn de tijden dat er nog 50 leden waren?

Volgend jaar vieren we het 65 jarig bestaan. Dat we dat kunnen vieren is afhankelijk van de financiële situatie en daarmee verbonden het aantal leden.

 

Henk J. Schouten, voorzitter

Maak jouw eigen website met JouwWeb