Jaarverslag 2015

Maandag begonnen we het jaar zoals gebruikelijk weer met de nieuwjaarsreceptie. Het atelier was versierd met de nieuwe LED kerstverlichting en waxine lichtjes. De receptie werd bezocht door zo’n 15 personen, waar enige leden weer voor heerlijke hapjes en drankjes hadden gezorgd. Er was ook weer werk van leden te zien in een kleine expositie. De nieuwjaarsreceptie is altijd een leuke mogelijkheid om weer eens met verschillende leden van gedachten te wisselen. Rond half elf werden de zaken opgeruimd en gingen we weer huiswaarts. Met dank voor de inzet van iedereen.

Dit jaar hadden we de mogelijkheid om met de club te exposeren. In Zorgcentrum Sonneburgh hebben 11 leden van 7 mei tot 6 juli 30 schilderijen en tekeningen geëxposeerd. Daarnaast hebben sommige leden individueel geëxposeerd. Dit was goed voor de promotie van de club maar heeft helaas niet tot nieuwe leden geleid.

We hebben een zevental workshops modeltekenen georganiseerd met wisselend succes. Het is nog steeds moeilijk om belangstelling van buiten te krijgen ondanks publicatie op de sites van de huis-aan-huiskranten en de sociale media. Van belang was de medewerking van model Michelle die ons uitstekend heeft geholpen en de professionele begeleiding van Jonathan.

Met medewerking van cultuurscout van Feijenoord Roelof Kok is het ons gelukt om een aantal subsidies te verkrijgen. Van het deltafonds kregen we subsidie om de CV kachels te renoveren, hetgeen medio oktober is gedaan. Daarnaast kregen we van de gemeente Rotterdam een subsidie om de exploitatiekosten van de club te financieren. Daardoor konden we begeleiding uitbreiden zodat de leden die dat op prijs stelden allen begeleiding konden krijgen op alle dagen.

Een tweede subsidie kregen we eveneens van de gemeente Rotterdam voor de financiering van een door mij ontwikkeld Kunstenaarsproject. Een aantal kunstenaars hebben een presentatie van hun werk gegeven gevolgd door een workshop. Als kunstenaars hebben opgetreden Jonathan Adelmund, Peter Hofland en Sylvie Overheul. We konden daarbij gebruik maken van computers en een beamer met scherm. Inmiddels zijn 3 projecten gerealiseerd en het project loopt door tot de zomervakantie 2016. Er zullen nog 2 projecten worden georganiseerd. De belangstelling in de club is groot en dus ook het aantal deelnemers. Deelneming van buiten de club mag nog wel iets beter. Voor het nieuwe jaar gaan we weer proberen subsidies te verkrijgen o.a. met een nieuw project. De eerste stappen zijn al gezet.  

1/2

De communicatie is ook dit jaar via de Email en de website gegaan. Deze bestond uit mededelingen en aankondigingen van workshops. De website functioneert goed en vele leden hebben in de galerij werk op de site geplaatst. Er was niet genoeg nieuws om periodiek een nieuwsbrief te produceren. Alleen in december hebben we zoals bekend een nieuwsbrief gemaakt i.v.m. de komende feestdagen en de aankondiging van de ALV.

Zoals al eerder gemeld hebben we de begeleiding na het toekennen van de exploitatiesubsidie belangrijk uit kunnen breiden zodat ieder die daar behoefte aan heeft  begeleiding kan krijgen. Daarbij moet worden opgemerkt dat Jonathan de 2 uur begeleiding op maandag heeft opgesplitst in 1 uur op maandag en 1 uur op woensdag. Daardoor kon ook op woensdag begeleiding worden gerealiseerd, tot grote tevredenheid van de deelnemers. Met dank aan Jonathan. Hélène begeleidt zoals gebruikelijk 2 uur op donderdagmorgen.

Of we de begeleiding op dit niveau kunnen continueren is afhankelijk van het resultaat van de subsidieaanvragen. Vooralsnog geldt het begeleidingsschema tot de zomervakantie 2016.

Zoals bij het financiële overzicht zal blijken is de financiële situatie van de club nog steeds zorgelijk. Weliswaar hebben we door de subsidies wat meer lucht gekregen maar door verschillende oorzaken zijn er weer een aantal leden vertrokken en slecht een paar bij gekomen. Het aantal leden is met 30 vrijwel stabiel maar veel te laag. Ideaal zou natuurlijk zijn als het aantal leden substantieel zou toenemen maar dat is een utopie in deze moeilijke tijden. Toch wil ik ieder oproepen zijn of haar best te doen om de club te promoten en leden te werven.

Tenslotte wens ik ieder een creatief jaar met veel schilderplezier.

Henk J. Schouten, voorzitter

2/2

Maak jouw eigen website met JouwWeb