Schilder-en-tekenclub-rotterdam.jouwweb.nl
Home » Vriend van de schildersclub

 Wordt vriend van de Schilder- en tekenclub Rotterdam


 

Onze club vierde in 2013 het 65 jaar bestaan. Een prestatie van formaat in deze tijd. Maar door de financiële situatie waardoor o.a. sponsorgelden zijn vervallen en we ook niet op ondersteuning van de overheid hoeven te rekenen gaat het de club financieel niet goed en we hebben uw hulp hard nodig. Als vriend van de schildersclub ondersteunt u ons met een financiële bijdrage en als tegenprestatie krijgt u een klein kunstwerkje. Aan het eind van het jaar organiseren we dan een opendag voor vrienden en belangstellenden met een expositie van ons werk. De opendag is een leuke gelegenheid om in contact te komen met het bestuur en de leden van de schildersclub. U kan natuurlijk ook gewoon lid worden en zelf creatief aan de slag gaan. U bent van harte welkom !!

 

Informatie over de Schilder- en Tekenclub “Rotterdam kunt u vinden op de website:

 

www.schilder-en-tekenclub-rotterdam.jouwweb.nl

 

E-mail: schildersclubrotterdam@gmail.com

 

 

Ja, ik wil vriend worden van de Schilder- en tekenclub Rotterdam

 

Ik maak hiervoor € 10,00 over op rekeningno. :

NL 26 INGB 000 3743752 t.n.v. Schilder- en tekenclub Rotterdam te Rotterdam.

 

Naam:………………………………………………………………

 

Adres:………………………………………………………………

 

Postcode, woonplaats:…………………………………...........

 

E-mail:……………………………………………………………...