Schilder-en-tekenclub-rotterdam.jouwweb.nl
Home » Nieuwsbrief » Nieuwsbrief december 2016

Nieuwsbrief december 2016

 

Hallo schildersclubleden. Met de nieuwsbrief willen we de leden en andere belangstellenden op de hoogte brengen van de laatste nieuwtjes en mededelingen van- en voor de schildersclub.

 

Het jaar spoed zich teneinde dus is het weer tijd voor wat mededelingen middels deze nieuwsbrief. Ik maak er geen jaaroverzicht van maar ik wil toch wel mededelen dat we een succesvol jaar achter de rug hebben. Door de verschillende subsidies die we mede met hulp van cultuurscout Roelof Kok van Feijenoord hebben ontvangen konden we het Kunstenaarsproject dat we in 2015 zijn gestart ook in 2016 uitvoeren. Onlangs hebben we project 2016-4 met Sylvie Overheul met succes af kunnen sluiten. Door de subsidies hebben we ook de uitgebreide begeleiding kunnen handhaven. We gaan er natuurlijk alles aan doen om dat ook volgend jaar te kunnen realiseren.

 

Na de expositie in LCC ’t Klooster medio september is er op dit moment een expositie in zorgcentrum Sonneburgh, zoals eerder gemeld in de mail. De expositie is tot eind februari en er zijn zo’n 30 werken van leden van onze club te zien.

 

We hebben besloten om in de week van kerst en oud- en nieuw het atelier te sluiten. Maandag 2 januari 2017 zijn we weer aanwezig. We vonden het wat te vroeg om dan al de nieuwjaarsreceptie te houden, dus hebben we dat een weekje opgeschoven.

 

Het wordt ook weer tijd om de Algemene Leden Vergadering (ALV) 2017 te organiseren. Die zal begin februari 2017 plaatsvinden. Ter voorbereiding bij deze nieuwsbrief het verslag van de ALV 2016. Je kan hem ook vinden op de website onder Archief.

 

Zoals gezegd spoed het jaar zich teneinde en gaan we Kerstfeest en Nieuwjaar vieren. Traditioneel gaan we dat ook weer doen met de Nieuwjaarsreceptie in het atelier en wel op

 

Maandag 9 januari 2017 vanaf 19.00uur.

 

’s Middags vanaf 4 uur ga ik het atelier versieren. Als er mensen zijn die zich geroepen voelen om te helpen…….Hapjes en drankjes zijn ook welkom maar overleg met elkaar zodat er geen overdaad ontstaat en er meer van hetzelfde is.

 

Wij wensen iedereen prettige feestdagen en de beste wensen voor het nieuwe jaar met veel schilderplezier. Graag tot ziens op de Nieuwjaarsreceptie in het atelier. Oranjeboomstraat 109, 3071 SC Rotterdam, 1e etage, 3e bel van onderen.